ترجمه استاندارد

ترجمه استاندارد به تمام ترجمه هایی که نیاز به ترجمه بروی سربرگ و ممهور رسمی قوه قضاییه نباشد اطلاق میشود که عبارتند از ترجمه متون، ترجمه کتاب، مقالات علمی، کاتالوگ، بروشور، سایت، فیلم، فایل صوتی و ... است.

شرایط

 • هر صفحه استاندارد 250 کلمه از متن مبدا می باشد
 • تمامی ترجمه ها به صورت تایپ شده تحویل داده می شود
 • تمامی ترجمه ها تا 72 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری و تایید تیم نظارت دارای گارانتی برگشت وجه می باشد
 • حجم بالای کار و تداوم همکاری از تخفیف ویژه برخوردار خواهد شد
 • حداقل کلمات هر سفارش 250 کلمه می باشد
 • در حالت نیمه فوری هزینه هر سفارش 1.4 برابر و در حالت فوری هزینه هر سفارش ضریب 1.8 دارد

 

خدمات سامانه تخصصی مرآت پِلاس

 1. ترجمه فوری
 2. ترجمه فارسی به انگلیسی
 3. ترجمه انگلیسی به فارسی
 4. ترجمه کتاب
 5. ترجمه مقاله
 6. ترجمه دانشگاهی
 7. ترجمه وب سایت
 8. ترجمه فایل صوتی و تصویری
 9. ترجمه بازرگانی و اداری
 10. ترجمه مطبوعاتی
 11. ترجمه زیرنویس فیلم
 12. ترجمه کاتالوگ و بروشور
 13. زبان های تحت پوشش
 14. ترجمه تخصصی
 15. زمینه ترجمه

 

زمینه های تحت پوشش

 

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی علوم اقتصاد

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی اقتصاد انرژی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی اقتصاد نفت و گاز - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی بانكداری اسلامی-ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی اقتصاد محيط زيست - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی اقتصاد و تجارت الكترونيک - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی توسعه اقتصادی و برنامه ريزی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی برنامه ريزی سيستم های اقتصادی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی الهيات و معارف اسلامی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فقه‌ شافعی‌ - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ادیان‌ و عرفان‌ - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی علوم‌ قرآن‌ و حدیث - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه‌ و حکمت‌ اسلامی‌ - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ایران شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ايران شناسی گرايش تاريخ - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ايران شناسی گرايش عمومی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ايران شناسی گرايش فرهنگ مردم، آداب و رسوم و ميراث فرهنگی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ايران شناسی گرايش اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرايی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی باستان شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی باستان شناسی گرايش پيش از تاريخ ايران - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی باستان شناسی گرايش دوران تاريخی ايران - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی باستان شناسی گرايش تمدن و فرهنگ اسلامی ايران و سرزمينهای ديگر

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تاریخ

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تاریخ تشيع - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تاريخ اسلام - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تاريخ ايران باستان - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تاريخ ايران اسلامی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تاريخ عمومی جهان - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مطالعات خليج فارس - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تاریخ انقلاب اسلامی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مطالعات آسيای مركزی و قفقاز - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوی و نسخه شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حسابداری

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حسابرسی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حسابداری بیمه - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حسابداری مالی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حسابداری دولتی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حسابداری صنعتی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حسابداری مالیاتی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حسابداری بانک ها

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق بشر - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق هوايی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق خانواده - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق پزشكی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق عمومی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق ارتباطات - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق خصوصی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق اقتصادی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق بين الملل - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق نفت و گاز - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق سردفتری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق حمل و نقل - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق محيط زيست - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق مالكيت فكری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق دادرسی اداری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق تجارت بين الملل - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق شركتهای تجاری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق جزا و جرم شناسی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق كيفری اطفال و نوجوان - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مديريت اصلاح و كيفرهای قضايی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق تجاری اقتصادی بين الملل - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی زبان شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی زبان شناسی همگانی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی زبان شناسی رايانشی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی واژه گزينی و اصطلاح شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی زبان و ادبیات

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی زبان و ادبيات گرايش ادبيات تطبيقی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی زبان و ادبيات گرايش ادبيات كودك و نوجوان

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی علوم اجتماعی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مردم‌ شناسی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مطالعات جوانان - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی جامعه شناسی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی توسعه روستايی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی جمعيت شناسی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی پژوهشگری‌ اجتماعی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تعاون‌ و رفاه‌ اجتماعی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه علوم اجتماعی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مديريت راهبردی فرهنگ - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی برنامه ريزی رفاه اجتماعی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی برنامه ريزی توسعه منطقه ای - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی برنامه ريزی گردشگری (توريسم) - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی علوم اجتماعی گرايش مطالعات فرهنگی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی علوم ارتباطات اجتماعی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مديريت رسانه - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تبليغ و ارتباطات فرهنگی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مطالعات فرهنگی و رسانه - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ارتباطات اجتماعی گرايش روزنامه نگاری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ارتباطات اجتماعی گرايش تحقيق درارتباطات اجتماعی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی علوم سیاسی

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسیعلوم سیاسی گرایش دیپلماسی و روابط بین الملل

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه دین - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه هنر - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه علم - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه منطق - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه اخلاق - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه تحلیلی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه تطبیقی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه اسلامی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه علم و فناوری - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه و کلام اسلامی - ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فلسفه و حکمت اسلامی

مراحل ثبت سفارش آنلاین تایپ:

 • در سایتMeratPlus.com ثبت نام کنید، از سمت راست قسمت ثبت سفارش تایپ را کلیک کنید.
 • سفارش خود را بر اساس زمینه ی مورد نیاز ثبت کرده، اپراتور در کمتر از 5 دقیقه برای سفارش شما فاکتور صادر می کند.

تحویل حضوری یا ارسال با پیک یا پست:

 • دست نوشته های خودتان را حضوراً به سامانه تخصصی مرآت پِلاس آورده تا فاکتور صادر شود.
 • می توانید از طریق پیک یا پست دست نوشته های خودتان را ارسال نمایید (برای این کار باید ابتدا در وب سایت ثبت نام نمایید و سفارش تایپ ثبت نمایید و قسمت ارسال با پیک را تیک بزنید تا وب سایت به شما یک شماره سفارش دهد، سپس دست نویس ها را با پیک یا پست ارسال نمایید و روی بسته ارسالی خود شماره سفارش را یادداشت نمایید.)

توضیحات بیشتر

 • در صورت نیاز به ارتباط با مدیریت، ایمیل [email protected] در خدمت شما می باشد.
 • کلیه ایمیل های دریافتی در مدت 24 تا 72 ساعت پاسخ داده می شود، لطفا در طی این مدت از ارسال ایمیل مجدد خودداری نمایید.
 • تنها در صورت گذشت 72 ساعت از ارسال ایمیل، مجاز به تکرار درخواست می باشید.
 • در صورتیکه نیاز به دریافت پاسخ فوری دارید، در عنوان ایمیل از عبارت "نیاز به پاسخ فوری" استفاده نمایید.