ترجمه تخصصی مقاله

ترجمه تخصصی متون و مقالات علوم پایه

ترجمه تخصصی ریاضی - ترجمه تخصصی ریاضی محض - ترجمه تخصصی آنالیز ریاضیترجمه تخصصی جبرترجمه تخصصی هندسهترجمه تخصصی توپولوژیترجمه تخصصی منطق و فلسفه ریاضیترجمه تخصصی نظریه اعدادترجمه تخصصی ریاضی کاربردیترجمه تخصصی آنالیز عددیترجمه تخصصی تحقیق در عملیاتترجمه تخصصی نظریه گراف و ترکیباتترجمه تخصصی معادلات دیفرانسیل - ترجمه تخصصی ریاضیات مالیترجمه تخصصی ریاضیات صنعتی - ترجمه تخصصی بهینه سازی

ترجمه تخصصی فیزیک - ترجمه تخصصی فیزیک اتمی – مولکولیترجمه تخصصی فیزیک هسته ایترجمه تخصصی فیزیک حالت جامدترجمه تخصصی هواشناسی - ترجمه تخصصی نجوم

ترجمه تخصصی آمار - ترجمه تخصصی  آمار نظریترجمه تخصصی آمار بیمهترجمه تخصصی آمار اقتصادی و اجتماعی - ترجمه تخصصی آمار زیستی

ترجمه تخصصی شیمی - ترجمه تخصصی شیمی آلیترجمه تخصصی شیمی تجزیهترجمه تخصصی شیمی معدنیترجمه تخصصی شیمی فیزیکترجمه تخصصی شیمی کاربردیترجمه تخصصی شیمی محضترجمه تخصصی نانو شیمی - ترجمه تخصصی فیتو شیمی

ترجمه تخصصی متون و مقالات فنی مهندسی

ترجمه تخصصی مهندسی برق - ترجمه تخصصی برق الکترونیکترجمه تخصصی برق قدرتترجمه تخصصی برق مخابرات - ترجمه تخصصی برق کنترل

ترجمه تخصصی مهندسی مکانیک - ترجمه تخصصی مکانیک سیالاتترجمه تخصصی مکانیک جامداتترجمه تخصصی مکانیک ساخت و تولیدترجمه تخصصی مکانیک دریاترجمه تخصصی مکانیک تاسیساتترجمه تخصصی مکانیک نیروگاهترجمه تخصصی مکانیک مهندسی خودروترجمه تخصصی مکانیک مکاترونیکترجمه تخصصی مکانیک هوافضاترجمه تخصصی مکانیک بیومکانیکترجمه تخصصی مکانیک سیستم های انرژی - ترجمه تخصصی مهندسی شیمی و نفت

ترجمه تخصصی مهندسی شیمی – صنایع شیمیایی معدنی - ترجمه تخصصی مهندسی شیمی صنایع نفتترجمه تخصصی مهندسی شیمی صنایع گازترجمه تخصصی مهندسی شیمی صنایع پالایشترجمه تخصصی مهندسی شیمی پتروشیمیترجمه تخصصی مهندسی شیمی جداسازیترجمه تخصصی مهندسی شیمی طراحی فرآیندهاترجمه تخصصی مهندسی شیمی کاتالیستترجمه تخصصی مهندسی شیمی سینتیک و طراحی راکتورترجمه تخصصی مهندسی شیمی ترمودینامیکترجمه تخصصی نانو شیمیترجمه تخصصی مهندسی نفتترجمه تخصصی مهندسی نفت حفاری - ترجمه تخصصی مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری

ترجمه تخصصی کامپیوتر - ترجمه تخصصی مهندسی نرم ‌افزارترجمه تخصصی مهندسی سخت ‌افزارترجمه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعاتترجمه تخصصی معماری کامپیوترترجمه تخصصی هوش مصنوعیترجمه تخصصی مکاترونیکترجمه تخصصی الگوریتم‌ها و محاسباتترجمه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعاتترجمه تخصصی شبکه های کامپیوتریترجمه تخصصی امنیت اطلاعات - ترجمه تخصصی تجارت الکترونیک

ترجمه تخصصی مهندسی مواد - ترجمه تخصصی نانو موادترجمه تخصصی بیو مواد (بیو متریال) - ترجمه تخصصی شناسایی و انتخاب موادترجمه تخصصی سرامیکترجمه تخصصی شکل‌ دادن فلزاتترجمه تخصصی ریخته‌ گریترجمه تخصصی جوشکاریترجمه تخصصی استخراج فلزاتترجمه تخصصی حفاظت و خوردگی فلزاتترجمه تخصصی مهندسی سطح - ترجمه تخصصی مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات

ترجمه تخصصی مهندسی عمران - ترجمه تخصصی مهندسی سازهترجمه تخصصی سازه‌های هیدرولیکیترجمه تخصصی مهندسی زلزلهترجمه تخصصی راه و ترابریترجمه تخصصی مکانیک خاک و پیترجمه تخصصی مهندسی آب؛ در دو گرایش هیدرولیک و منابع آبترجمه تخصصی سازه‌های دریاییترجمه تخصصی مهندسی مدیریت ساختترجمه تخصصی مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقلترجمه تخصصی مهندسی محیط زیستترجمه تخصصی مهندسی عمران نقشه برداری

ترجمه تخصصی مهندسی صنایع - ترجمه تخصصی برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌هاترجمه تخصصی تولید صنعتیترجمه تخصصی تکنولوژی صنعتیترجمه تخصصی ایمنی صنعتیترجمه تخصصی مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعیترجمه تخصصی مدیریت سیستم و بهره‌وریترجمه تخصصی مدیریت فناوری و نوآوریترجمه تخصصی مدیریت لجستیک و زنجیره تامینترجمه تخصصی مهندسی مالی - ترجمه تخصصی داده کاوی

ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی - ترجمه تخصصی آبیاریترجمه تخصصی اقتصاد کشاورزیترجمه تخصصی باغبانیترجمه تخصصی بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعیترجمه تخصصی خاک شناسیترجمه تخصصی زراعت و اصلاح نباتاتترجمه تخصصی علوم دامیترجمه تخصصی علوم و صنایع غذاییترجمه تخصصی گیاه پزشکی - ترجمه تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی

ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی - ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی بالینیترجمه تخصصی بیوالکتریکترجمه تخصصی بیومکانیکترجمه تخصصی بیوموادترجمه تخصصی مهندسی بافتترجمه تخصصی پردازش تصاویر پزشکیترجمه تخصصی مهندسی توانبخشیترجمه تخصصی مهندسی ورزشترجمه تخصصی مدل سازی سیستم‌های فیزیولوژیکی - ترجمه تخصصی ابزار دقیق در مهندسی پزشکی

ترجمه تخصصی متون و مقالات علوم انسانی

ترجمه تخصصی مدیریت - ترجمه تخصصی مدیریت بازرگانیترجمه تخصصی مدیریت بازاریابیترجمه تخصصی مدیریت دولتیترجمه تخصصی مدیریت منابع انسانیترجمه تخصصی مدیریت صنعتیترجمه تخصصی مدیریت تولید و عملیاتترجمه تخصصی مدیریت سیستم هاترجمه تخصصی تحقیق در عملیاتترجمه تخصصی مدیریت تکنولوژیترجمه تخصصی مدیریت مالیترجمه تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگیترجمه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیترجمه تخصصی مدیریت محیط زیستترجمه تخصصی حقوق محیط زیستترجمه تخصصی مدیریت رسانه ایترجمه تخصصی مدیریت آموزشیترجمه تخصصی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی - ترجمه تخصصی مدیریت آموزش عالی

ترجمه تخصصی حسابداری - ترجمه تخصصی حسابداری مالیترجمه تخصصی حسابداری صنعتیترجمه تخصصی حسابداری دولتیترجمه تخصصی حسابداری مالیاتیترجمه تخصصی حسابداری بیمهترجمه تخصصی حسابداری بانک ها - ترجمه تخصصی حسابرسی

ترجمه تخصصی اقتصاد - ترجمه تخصصی اقتصاد نظریترجمه تخصصی اقتصاد بازرگانیترجمه تخصصی اقتصاد صنعتیترجمه تخصصی اقتصاد پول و بانکداری - ترجمه تخصصی اقتصاد کشاورزی

ترجمه تخصصی تاریخ - ترجمه تخصصی فلسفه - ترجمه تخصصی علوم اجتماعی - ترجمه تخصصی علوم سیاسی - ترجمه تخصصی فقه و علوم اسلامی

مراحل ثبت سفارش آنلاین تایپ:

  • در سایتMeratPlus.com ثبت نام کنید، از سمت راست قسمت ثبت سفارش تایپ را کلیک کنید.
  • سفارش خود را بر اساس زمینه ی مورد نیاز ثبت کرده، اپراتور در کمتر از 5 دقیقه برای سفارش شما فاکتور صادر می کند.

تحویل حضوری یا ارسال با پیک یا پست:

  • دست نوشته های خودتان را حضوراً به سامانه تخصصی مرآت پلاس آورده تا فاکتور صادر شود.
  • می توانید از طریق پیک یا پست دست نوشته های خودتان را ارسال نمایید (برای این کار باید ابتدا در وب سایت ثبت نام نمایید و سفارش تایپ ثبت نمایید و قسمت ارسال با پیک را تیک بزنید تا وب سایت به شما یک شماره سفارش دهد، سپس دست نویس ها را با پیک یا پست ارسال نمایید و روی بسته ارسالی خود شماره سفارش را یادداشت نمایید.)

توضیحات بیشتر

  • در صورت نیاز به ارتباط با مدیریت، ایمیل [email protected] در خدمت شما می باشد.
  • کلیه ایمیل های دریافتی در مدت 24 تا 72 ساعت پاسخ داده می شود، لطفا در طی این مدت از ارسال ایمیل مجدد خودداری نمایید.
  • تنها در صورت گذشت 72 ساعت از ارسال ایمیل، مجاز به تکرار درخواست می باشید.
  • در صورتیکه نیاز به دریافت پاسخ فوری دارید، در عنوان ایمیل از عبارت "نیاز به پاسخ فوری" استفاده نمایید.